Plynové kotle

Stacionární plynové kotle VIADRUS představují klasické řešení pro plynové vytápění zejména rodinných domů. Výhodou se může stát použití nuceného odtahu spalin – zejména při využití stávajícího komínového průduchu pro sekundární zdroj tepla, např. kotel na tuhá paliva. Naše plynové kotle jsou konstrukčně připraveny na přednostní ohřev teplé vody v externím zásobníku.

Nástěnné plynové kotle představují elegantní řešení pro plynové vytápění v bytech a moderních nepodsklepených domech. Samozřejmostí je možnost využití i v jiných prostorově stísněných aplikací – ať už s možností odtahu spalin do komína nebo nuceného odsávání (tzv. turbo).

Vzhledem k rostoucím cenám zemního plynu je nutné vyzdvihnout účinnost a s tím spojenou úspornost, kterou představují kondenzační plynové kotle VIADRUS. Spektrum výkonů našich kondenzačních kotlů zajistí optimální vytápění nejen v bytech a rodinných domech, ale lze je použít i k vytápění větších objektů. Kondenzační plynové kotle jsou díky svým rozměrům a variabilnímu systému odkouření praktické i při rekonstrukci.

Plynový kotel Garde G42 ECO M

Charakteristika

Kotle řady Garde G42 ECO M jsou nízkoemisní litinové kotle vybavené atmosférickým hořákem určené pro teplovodní topné systémy s nuceným oběhem. Elektrické zapojení je připraveno pro připojení externího nepřímotopného ohřívače s přednostním ohřevem teplé vody, například designově sladěného typu VIADRUS OV 100 L (design 2017). Originální konstrukce litinového kotlového tělesa omezuje vznik kondenzace při nízkoteplotním provozu. Otopnou vodu není nutno udržovat na teplotě nad 50 °C, neboť při teplotách vratné vody kolem 30 °C nedochází v tomto kotli k poškozování nízkoteplotní korozí. Kotel lze osadit odtahovým spalinovým ventilátorem OSV, což umožňuje instalaci i v místech bez možnosti napojení na komín.

Výkon:

8 – 30 kW

Palivo:

zemní plyn

Přednosti:

– novinka 2018
– účinnost až 93,5 %
– jednoduchá náhrada za staré atmosférické kotle bez nutnosti stavebních úprav v kotelně
– vysoká provozní spolehlivost bez výskytu kondenzátu
– dlouhá životnost v důsledku vysoce jakostní speciální šedé litiny s lamelárním grafitem
– designově sladěný bojler OV 100 L pro přednostní ohřev vody
– jednoduché ovládání a snadná údržba
– modulovaný pracovní režim kotle
– ekologický provoz, nízký obsah škodlivin ve spalinách
– spolehlivost regulačních a zabezpečovacích prvků
– pojistka zpětného toku spalin
– vysoký spalovací prostor pro čisté vyhoření plamene

Produktový list
Technické informace